โรงเรียนบ้านทุ่งแจง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี >> โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวมลฤดี เวียงสีมา <<

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ตายให้ได้ก่อนตาย

"เมื่ออยู่ท่ามกลางความตายความตายคล้ายหนามยอก ก็เอาความตายนั่นแหละ เป็นหนามบ่งความตายของกายในโลงจะมีความหมายอะไร ถ้าเราเข้าใจตายเสียก่อนตาย ร่างกายเป็นแต่เปลือกๆ ไม่มีความหมาย เราไม่ปรุงแต่ง เรารู้ว่าเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยความตาย คือ ความโง่หลงในอวิชชาว่า
" ตัวกู ของกู " "ถ้าไม่ทำตามคำสอน อย่ามาอ้อนเรียกว่า อาจารย์"" คนรู้ธรรมะ มักเอาชนะผู้อื่น คนปฏิบัติธรรมะ มักเอาชนะตนเอง "
วิวาทกรรม ของ ท่านพุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

แผนที่โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

เพลงโคราช